Schæferhundeklubber

Nationale Forbund

Schæferhundeklubben for Danmark er den næststørste specialklub tilknyttet DKK - Dansk Kennel Klub.
Klubben har 67 kredse og har ca. 3.300 medlemmer.

Schæferhundeklubben i Sverige

Schæferhundeklubben i Norge

Schæferhundeklubben i Østrig

Schæferhundeklubben i Amerika

unsplash