Kongeriget

Vikingetiden på Bornholm - et selvstændigt rige

DK Bh 57 Østermarie alfabetsten

DK Bh 57 Østermarie alfabetsten

Første gang de skriftlige kilder nævner Bornholm omtales øen som et selvstændigt kongerige

Bornholm er selvstændigt og har sin egen konge
Omkring år 890 beretter
Wulfstan, at Langeland, Falster og Skåne er dansk, mens Blekinge, Øland og Gotland hører til Sverige. "Men Burgenda land/Bornholm er selvstændigt og har sin egen konge".

Gamleborg var øens hovedbefæstning
Gamleborg i Almindingen blev bygget som øens hovedbefæstning i vikingetiden, men det vides ikke præcist hvornår og om den blev opført af den lokale konge eller af den danske konge.

Store rigdomme ligger stadig gemt i den bornholmske jord
Ifølge sagaerne underlægges Bornholm det danske rige senest under Harald Blåtand, hvor Hans Jarl
Veset regerede. Trods magtskiftet fandtes der stadigvæk store rigdomme på Bornholm og i ufredstid gravede folk deres skatte ned. Mange af disse sølvskatte ligger stadig i jorden, og arkæologerne gør jævnligt store fund, senest i slutningen af august 2006, hvor endnu en stor sølvskat fra vikingetiden blev opdaget af en amatørarkæolog med metaldetektor.

Runesten på Bornholm
Runestenene på Bornholm er de ældste lokale skriftlige vidnesbyrd. Som regel er en runesten sat som minde om en stormand eller kriger. Der kendes omkring 40 runesten på Born­holm, og det er i forhold til arealet det største antal i Danmark. Mange af stenene er blevet genfundet i kirke- og brobygninger. Den største bornholmske runesten er Brogårdsstenen syd for Hasle.

Kilde: http://bornholm.info/da/vikingetiden 

unsplash