Bison & Galloway

Statsautoriseret Økologi / Certified Organic Food Producers

I 2018 fik vi vores autorisationsbevis som Statskontrolleret Økologisk Fødevareproducent, både for vores kvæg og for den jord, som vi høster grovfoder til vores kvæg på. Vi er meget stolte af at være en del af gruppen af økologiske fødevareproducenter i Danmark.

Vores økologi autorisationsnummer er 1106089

We are very proud to contribute to and being a part of organic farming in Denmark. In 2018 we achieved the approval as certified Organic Food Producers. For our cattle including the bison and for the land from which we harvest the hay to our cattle.

Salg af økologisk oksekød og bisonkød

Vi slagter og sælger naturligvis vores Galloway og Bison, når de har nået den rigtige størrelse.

Galloway og Bison er langsomtvoksende racer og dyrene skal være ca. 2 år for at være slagtemodne.

Galloway transporteres til det lokale Hallegård Slagtehus https://slagtehus.dk/  og har derfor en meget kort transporttid. Bison derimod, skydes på marken og transporteres derefter straks til slagtehuset. Efter en passende modningsperiode, som slagteren vurderer løbende, bliver dyret udskåret efter købers ønske, som er valgt ud fra Hallegårds skabelon. Kødet fra Galloway afhentes på Hallegård og køber er dermed sikret, at Fødevarestyrelsens retningslinjer er overholdt. Vores bisonkød sælges i Den Bornholmske Gårdbutik http://www.den-bornholmske-gaardbutik.dk/ som iøvrigt er et sandt overflødighedshorn af bornholmske specialiteter.

EU Støtte

EU Støtte


Burgenda Bison Ranch har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.

Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.


Burgenda Bison Ranch har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

unsplash